Łukasz Jaśkowiak

Łukasz Jaśkowiak. Associate.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego specjalność Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. W roku akademickim 2010/2011 studiował prawo na Universidad de Coruña w Hiszpanii.

Doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pracę doktorską przygotowuje na temat „Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu dziedziczenia i ustanawiania europejskiego poświadczenia spadkowego w świetle rozporządzenia rady (UE) nr 650/2012”.

Interesuje się prawem cywilnym i handlowym, a od niedawna również prawem energetycznym. Specjalizuje się ponadto w prawie obrotu nieruchomościami i zagadnieniami związanymi z obsługą inwestycji budowlanych, a w szczególności obsługą procesu land development. W swojej pracy łączy działalność dotyczącą doradztwa prawnego dla przedsiębiorców z praktycznym wykorzystaniem doświadczeń z zakresu zarządzania projektami.

Pracuje w języku angielskim i niemieckim oraz komunikuje się w języku hiszpańskim.