Łukasz Jaśkowiak

Łukasz Jaśkowiak. Adwokat. Of Counsel.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego specjalność Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. W roku akademickim 2010/2011 studiował prawo na Universidad de Coruña w Hiszpanii. Doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Pracę doktorską przygotował na temat europejskiego poświadczenia spadkowego z uwzględnieniem aspektów planowania spadkowego i sukcesji w przedsiębiorstwie, tak by majątek oraz prowadzona działalność w płynny sposób została przekazana następcom. Specjalizuje się w obsłudze prawnej bieżącego biznesu, doradztwie strategicznym, procesach negocjacyjnych.

W kręgu jego zainteresowań pozostaje prawo obrotu nieruchomościami i zagadnienia związane z obsługą inwestycji budowlanych, a w szczególności obsługą procesu land development. W swojej pracy łączy działalność dotyczącą doradztwa prawnego dla przedsiębiorców z praktycznym wykorzystaniem doświadczeń z zakresu zarządzania projektami. Szeroka specjalizacja to wynik wieloletniej nauki, pracy i dużego doświadczenia w szerokim spektrum działań prawnych i biznesowych.

Pracuje w języku angielskim i niemieckim oraz komunikuje się w języku hiszpańskim.