Maciej Goncerzewicz

Maciej Goncerzewicz. Radca Prawny. Associate.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał już w czasie studiów, pracując w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, poznańskiej kancelarii prawnej, a następnie w dziale prawnym jednej z najbardziej rozpoznawalnych firm regionu.

Interesuje się prawem cywilnym i prawem własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów ich zastosowania w codziennej działalności biznesowej. Pracę magisterską poświęcił cywilnoprawnym aspektom instytucji potrącenia wierzytelności.