Magdalena Bętkowska

Magdalena Bętkowska. Associate.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w naukowym życiu studenckim, była m.in. członkiem zarządu Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society” oraz członkiem Koła Naukowego Prawa Spółek Handlowych „Societas” działających przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizator i aktywny uczestnik międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Wielokrotna stypendystka stypendium rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia w nauce. Autorka publikacji z zakresu prawa.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała począwszy od pierwszego roku studiów pracując w jednej z poznańskich kancelarii adwokackich. Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje przede wszystkim polskie i amerykańskie prawo handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji M&A, prawo rynku kapitałowego oraz zagadnienia poświęcone funduszom inwestycyjnym (private equity oraz venture capital).

Zna biegle język angielski, a także podstawy języka francuskiego.