Magdalena Jaczewska

Magdalena Jaczewska. Associate.

Magdalena Jaczewska jest absolwentką prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła studium prawa brytyjskiego i europejskiego organizowane przez fundację Juris Angliae Scientia w kooperacji z University of Cambridge. Aktualnie doktorantka w Katedrze Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już w czasie studiów, pracując dla renomowanych, międzynarodowych kancelarii prawniczych, w których specjalizowała się w bieżącej obsłudze sporów cywilnych dotyczących kredytów walutowych. Uczestniczyła również w emisjach (publicznych i niepublicznych) dłużnych papierów wartościowych, posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań due diligence w zakresie prawa finansowego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych. W sferze jej zainteresowań naukowych pozostają przede wszystkim europejskie i polskie regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Włada biegle językiem angielskim, w stopniu zaawansowanym zna język niemiecki.