Magdalena Kołodziejek

Magdalena Kołodziejek. Pracownik sekretariatu w Poznaniu.

Obecnie studentka na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu na kierunku Psychologia.

Zna język angielski.