Maksymilian Saczywko

Maksymilian Saczywko. Senior Associate.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013).

W pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim prawem spółek handlowych, prawem cywilnym, w tym zagadnieniami związanymi z umowami handlowymi i nieruchomościami, prawem papierów wartościowym, prawem rynku kapitałowego oraz prawem administracyjnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w czasie studiów w kancelariach prawnych w Poznaniu, w szczególności w kancelarii Sójka & Maciak Adwokaci sp.k., oraz w Instytucie Allerhanda w Krakowie, z którym współpracuje również obecnie. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z branży IT. Współpracował również z sędzią Trybunału Konstytucyjnego wykonując zadania asystenta sędziego.

Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na macierzystym wydziale. W pracy naukowej zajmuje się prawem spółek handlowych oraz prawem i postępowaniem cywilnym. Autor publikacji w czasopismach prawniczych. Współpracuje przy tworzeniu komentarza do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej. Pracę doktorską z zakresu prawa spółek przygotowuje pod kierownictwem prof. dr. hab. Jacka Napierały.

Maksymilian Saczywko posługuje się biegle językami angielskim i rosyjskim. Pracuje również w językach niemieckim i niderlandzkim. W 2013 r. ukończył Studium Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.