Marek Bojara

Marek Bojara. Adwokat. Associate.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym oraz sporach budowlanych powstałych w ramach stosowania prawa zamówień publicznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Sprawiedliwości, biorąc udział w analizie prac legislacyjnych na etapie opracowywania Ocen Skutków Regulacji. Przez kilka lat w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zapewniał prawną ochronę interesów Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, wykonując czynności w procesie cywilnym i sporządzając opinie prawne. Zajmował się również kompleksową obsługą korporacyjną spółki prawa handlowego.

Posługuje się językiem angielskim.