Maria Kapelińska

Maria Kapelińska. Radca Prawny. Senior Associate.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Jest specjalistką z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz capital market. Praktyczne doświadczenie  zdobywała m.in. kierując przez dwa lata polskim oddziałem kancelarii o międzynarodowym zasięgu działania oraz  jako członek rad nadzorczych spółek giełdowych w Polsce. Mecenas Kapelińska  posiada również bogate doświadczenie  z zakresu  szeroko rozumianego obrotu gospodarczego, funkcjonowania spółek prawa handlowego, przeprowadzania audytów, w tym prawnego due dilligence oraz z zakresu postepowań sądowych i egzekucyjnych.  

Maria Kapelińska pracuje w języku polskim, angielskim, francuskim. Posługuje się także językiem rosyjskim oraz niemieckim.