Mateusz Kotowicz

Mateusz Kotowicz. Associate.

Aplikant adwokacki. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W czasie studiów współpracował jako wolontariusz z Uniwersytecką Poradnią Prawną przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także aktywnie działał w kołach naukowych. Autor publikacji z zakresu  prawa procesowego cywilnego.

Obecnie doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa procesowego cywilnego. W obszarze jego zainteresowań znajdują się postępowanie cywilne oraz materialne prawo cywilne (zwłaszcza prawo zobowiązań).

Doświadczenie zaczął zdobywać jeszcze w czasie studiów, odbywając praktyki w kancelariach prawniczych o różnym profilu działalności.

Posługuje się językiem angielskim.