Mec. Krzysztof Urbańczak udzielił komentarza dla WTK

Dnia 11.03.2014r. Partner Kancelarii Sójka&Maciak - adw. Krzysztof Urbańczak udzielił komentarza eksperckiego dot. praktyki sądowej przy umorzeniach postępowania karnego wobec osób posiadających niewielkie ilości narkotyków na własny użytek. Wyjaśniał pojęcie "niewielkiej" ilości narkotyków, a także negatywnie odniósł się do pomysłu stworzenia tabeli, w której zostaną wskazane konkretne ilości narkotyków kwalifikujące się jako ilość "niewielka".

Wróć