Michał Serwa

Michał Serwa. Assistant.

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Interesuje się prawem cywilnym i prawem nowych technologii.

Posługuje się językiem angielskim.