Mikołaj Maśliński

Mikołaj Maśliński. Associate.

Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada również licencjat z administracji. Laureat konkursu organizowanego przez Polski Komitet Energii Elektrycznej - W przyszłość z energią – energia z przyszłością. Aktywny członek organizacji studenckich oraz kół naukowych. Za osiągnięte w trakcie studiów wyniki uzyskał stypendium Rektora dla najlepszych studentów. 

Obecnie doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo ochrony środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi, prawo wodne oraz publiczny transport zbiorowy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, a także w zarządzaniu projektami, w tym międzynarodowymi.

Posługuje się językiem angielskim