Miłosz Malaga

Miłosz Malaga LL.M.,Associate.

Ukończył studia doktoranckie na kierunku prawo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017), przygotowując pracę doktorską z zakresu swobodnego przepływu towarów w prawie Unii Europejskiej. Absolwent studiów podyplomowych LL.M. z zakresu europejskiego prawa gospodarczego i finansowego (KU Leuven, 2013; ukończone z wyróżnieniem magna cum laude). Magister nauk prawnych (UAM, 2012) i międzynarodowych stosunków gospodarczych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011). Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie w Gandawie.

Autor publikacji naukowych z zakresu unijnego prawa gospodarczego. W trakcie studiów doktoranckich realizował projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Stypendysta programu Etiuda finansowanego przez NCN, w ramach którego odbył staż naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Leuven.

Zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z kancelariami prawnymi oraz pracując w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zna biegle język angielski oraz podstawy języków francuskiego i niemieckiego.