Miłosz Sałagan

Miłosz Sałagan. Associate.

Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Miłosz łączy doświadczenie doradcy z doświadczeniem zdobytym w administracji publicznej. Pierwsze kroki zawodowe stawiał w Departamencie Prawnym jednego z Ministerstw. Pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (Departamenty: Funduszy Inwestycyjnych i FinTech). Zajmował też stanowisko zastępcy Burmistrza Dzielnicy Śródmieście M. St. Warszawy. Przez 2,5 roku doradzał funduszom venture capital, funduszom inwestycyjnym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych i innym instytucjom finansowym w ramach działalności jednej z warszawskich kancelarii. Doświadczenie zdobywał także jako prawnik w firmie inwestycyjnej. 

Miłosz specjalizuje się w obszarach prawa związanych ze stosowaniem publicznych regulacji działalności instytucji finansowych.      

W codziennej pracy posługuje się językiem angielskim.