Mirosław Zduńczuk

Mirosław Zduńczuk. Radca Prawny. Rzecznik Patentowy. Senior Associate.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończył aplikację radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz aplikacje rzecznika patentowego w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.  

Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu produktów i usług telekomunikacyjnych, szczególnie z zakresu nowych technologii.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej. Zajmuje się również prawem konkurencji i usługami e-commerce, a także prawem znaków towarowych. Posiada doświadczenie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Patentowego oraz UHRW.