Monika Kania

Monika Kania. Pracownik sekretariatu w Warszawie.

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, specjalność administracja bezpieczeństwa wewnętrznego.

Włada językiem angielskim.