Monika Ratajczak

Monika Ratajczak. Associate.

Aplikantka radcowska. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Laureatka XXXII ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego. Stypendystka stypendium Miasta Poznania w ramach Programu "Akademicki i Naukowy Poznań". W trakcie studiów otrzymywała również stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą Klientów w zakresie prawa cywilnego (materialnego oraz procesowego), prawa własności intelektualnej, prawa mediów i reklamy, prawa ochrony konkurencji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Kancelarii już w trakcie studiów.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz językiem francuskim, zna również język hiszpański w stopniu podstawowym.