Natalia Kupsik

Natalia Kupsik. Assistant.

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Interesuje się prawem cywilnym, prawem spółek handlowych oraz prawem własności intelektualnej.

Trzykrotna Stypendystka Stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów i współautorka kampanii społecznej „Paragrafy bez gafy” realizującej Cel 16. Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030.

Biegle posługuje się językiem angielskim. Zna też podstawy języka francuskiego oraz niemieckiego.