Natalia Wolter

Natalia Wolter. Assistant.

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Interesuje się prawem własności intelektualnej oraz prawem karnym materialnym i procesowym.

Posługuje się językiem angielskim oraz zna podstawy języka hiszpańskiego.