Ogólnopolska Konferencja Prawa Humanitarnego w Gdańsku

Dnia 29 maja kwietnia na Uniwersytecie mgr Tomasz Lewandowski wygłosił referat pt. „ Responsibility to protect w kontekście implementacji zobowiązania państw do dopilnowania przestrzegania MPH we wszelkich okolicznościach” w ramach VIII Konferencji Naukowej Międzynarodowego Prawa Humanitarnego - „IMPLEMENTACJA MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO KONFLIKTÓW ZBROJNYCH”.

Wróć