PARTNER KANCELARII JAROSŁAW BEŁDOWSKI W PROGRAMIE EKG RADIA TOK FM

Dnia 18 marca 2015r. Partner Kancelarii Jarosław Bełdowski gościł w wydaniu programu EKG radia TOK FM. W trakcie audycji dokonano analizy projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Ze względu na obszerność nowej Ordynacji podatkowej w czasie audycji skupiono się na jej najbardziej istotnych założeniach kierunkowych. Wśród nich znalazła się ochrona podatnika oraz zasada wyważenia interesów stron stosunku podatkowego. Pojawiła się również zasada in dubio pro tributario tj. rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika , która zdaniem J. Bełdowskiego jest tym, czego oczekujemy i co jest istotne. W czasie audycji poruszono również temat mediacji w postępowaniu podatkowym. J. Bełdowski wskazał, że na takim rozwiązaniu korzystają wszystkie strony oraz że zmniejsza się wówczas odczucie nierówności. Niepokojącym aspektem porozumień – na co wskazał J. Bełdowski – jest natomiast pozycja urzędnika, a w zasadzie jego zaufanie do swojego przełożonego oraz odpowiedzialność za podjęte działania. Urzędnik bowiem powinien działać pewnie mając świadomość, że podjęte przez niego działania są dobrą drogą.

Więcej: //audycje.tokfm.pl/odcinek/24061

 

Wróć