Partnerzy Zarządzający SMM Legal - powołani do Zespołu ds. Prostej Spółki Akcyjnej (PSA)

Miło nam ogłosić, iż Partnerzy Zarządzający SMM Legal – prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński oraz prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka zostali powołani do działającego przy Ministerstwie Rozwoju Zespołu ds. Prostej Spółki Akcyjnej (PSA).

PSA jest jednym z filarów prawnych tzw. Planu Morawieckiego, mającym zapewnić prostą i elastyczną strukturę prawną, przede wszystkim dla inwestycji w innowacje.

W skład zespołu wchodzą prof. Stanisław Sołtysiński, prof. Andrzej Szumański, prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. dr. hab. Adam Opalski, dr hab. Andrzej W. Wiśniewski oraz prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet.

Wróć