Patrycja Kurowska

Patrycja Kurowska. Associate.

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Programu Erasmus + na Università degli Studi di Cassino we Włoszech. Od stycznia 2018 r. wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Swoje pierwsze doświadczenia zdobywała już na drugim roku studiów jako uczestnik Modułu Poradnia Prawna, w ramach którego udzielała porad prawnych pro bono, a razem z innymi

uczestnikami wygrała I nagrodę w Konkursie na Najlepszą Symulację Rozprawy Karnej. Współpracowała z warszawskimi kancelariami prawnymi, a także firmą doradczą. Posiada doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego, podatkowego oraz w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Swoją pracę magisterską poświęciła tematyce umów kredytów denominowanych i indeksowanych do walut obcych. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo finansowe oraz prawo konsumenckie.

Posługuje się biegle językiem angielskim.