Piotr Gozdowski

Piotr Gozdowski. Associate.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom magistra uzyskał na podstawie pracy dotyczącej tematyki uzgadniania statutu związku międzygminnego z wojewodą.

Specjalizuje się w prawie samorządowym, prawie ochrony środowiska, prawie budowlanym, zagospodarowaniu przestrzennym i gospodarce nieruchomościami, a także w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Interesuje się także prawem karnym materialnym.

W wolnym czasie zajmuje się sportem, w szczególności piłką nożną, kolarstwem i hokejem na lodzie, a ponadto ornitologią i podróżami. Absolwent Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu.