Piotr Kawiak

Piotr Kawiak. Assistant.

Student V roku na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2019/2020 studiował na Julius-Maximilianus Universitat w Wurzburgu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach a także w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie. Interesuje się prawem cywilnym.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.