Piotr Łukowicz

Piotr Łukowicz. Assistant.

Student V roku prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku akademickim 2017/2018 studiował na University of Ljubljana, gdzie ukończył m.in. prawo Unii Europejskiej. Podczas wymiany działałał aktywnie w organizacji studenckiej Model United Nations Slovenia Club zajmującą się tematyką stosunków międzynarodowych.

Piotr ukończył praktyki w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto, Ambasadzie RP w Helsinkach oraz Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Szczególnie interesuje się prawem międzynarodowym oraz prawem Unii Europejskiej.

Biegle posługuję się językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim w stopniu komunikatywnym.