Piotr Sójka

Piotr Sójka. Associate.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo. Od stycznia 2018 r. wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. 
Doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie studiów w kancelariach adwokackich w Poznaniu. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa przekształceń, a także problematyka alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, zajmując się zagadnieniami z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa cywilnego. Posługuje się językiem angielskim.