Postępowanie grupowe

  • Obsługa przygotowawczej fazy postępowania,.
  • Optymalizacja ryzyka w zakresie występowania na drogę sądową.
  • Doradztwo na etapie badania i kwalifikacji roszczeń do rozpatrzenia w postępowaniu grupowym.
  • Doradztwo w zakresie konstruowania grupy oraz efektywnego wyboru jej reprezentanta.
  • Ochrona prawna interesów grupy oraz poszczególnych jej członków.
  • Reprezentacja na każdym etapie postępowania sądowego.
  • Doradztwo w zakresie polubownego rozstrzygania sporów i mediacji.
  • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

dr hab. Rafał Sikorski LL.M.

rafal.sikorski@smmlegal.pl

Przemysław Maciak

przemyslaw.maciak@smmlegal.pl

Marcin Czarnecki

marcin.czarnecki@smmlegal.pl

Krzysztof Urbańczak

krzysztof.urbanczak@smmlegal.pl