Poznań

ul. Litewska 3/1
60-605 Poznań
tel. +48 61 848 19 09
tel. +48 61 848 15 39
tel. kom. +48 509 665 435
fax +48 61 847 99 06
email: poznanoffice@smmlegal.pl

NIP 7811902800
REGON 360050565

KRS 0000529185
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego