Prawne uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014

Wróć