Prawo administracyjne

  • Reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej, w szczególności Urzędem Miasta, Nadzorem Budowlanym, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
  • Reprezentowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • Uzyskiwanie zezwoleń organów administracji państwowej.
Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

dr Jędrzej Bujny

jedrzej.bujny@smmlegal.pl