Prawo karne gospodarcze

  • Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze stypizowane w kodeksie karnym.
  • Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności karnej za wykorzystywanie informacji poufnych na rynku kapitałowym (insider trading).
  • Doradztwo prawne w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za realizację obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym.
  • Analiza prawna zagadnienia odpowiedzialności w związku z manipulacjami kursami papierów wartościowych.
  • Odpowiedzialność karna z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszeń prawa własności przemysłowej.
  • Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich.
  • Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności karnej na gruncie prawa o zamówieniach publicznych.
  • Reprezentowanie osób prawnych oraz osób fizycznych w śledztwach i postępowaniach sądowych w sprawach o przestępstwa gospodarcze, a także o inne rodzaje czynów zabronionych.
Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

Krzysztof Urbańczak

krzysztof.urbanczak@smmlegal.pl