Prawo podatkowe

  • Kompleksowe doradztwo prawno - podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów prawa gospodarczego i działalności przedsiębiorców.
  • Wybór strategii podatkowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta.
  • Doradztwo w zakresie podatkowych aspektów transakcji transgranicznych.
  • Reprezentowanie przed organami administracji podatkowej i skarbowej, a także wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie spraw podatkowych.
  • Przygotowanie wniosków w zakresie uzyskiwania wiążących interpretacji podatkowych.
  • Reprezentowanie Klientów w sporach z organami celnymi, m. in. w zakresie określania wartości celnej i klasyfikacji importowanych towarów wg Nomenklatury Scalonej.
Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

Aleksander Czech

aleksander.czech@smmlegal.pl