Prawo spółdzielcze

  • Doradztwo w zarządzaniu i obsługa bieżącej działalności spółdzielni.
  • Pomoc przy tworzeniu i rejestracji spółdzielni.
  • Przygotowywanie statutów, uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych spółdzielni.
  • Prowadzenie walnych zgromadzeń członków spółdzielni.
  • Kompleksowa obsługa procesów łączenia, podziału, przekształcania, likwidacji i upadłości spółdzielni.
  • Reprezentacja w sporach dotyczących odpowiedzialności członków organów spółdzielni.
  • Reprezentacja w sporach z członkami spółdzielni.
Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

Przemysław Maciak

przemyslaw.maciak@smmlegal.pl