Prawo spółek i rynku kapitałowego

  • Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz kompleksowych audytów prawnych podmiotów gospodarczych (due diligence), także w aspekcie międzynarodowym.
  • Doradztwo w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz papierów wartościowych. Pomoc prawna przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, pomoc przy organizowaniu pierwszych ofert publicznych.
  • Ogólna obsługa korporacyjna, a w szczególności przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników, opracowanie projektów uchwał organów spółki, prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.
  • Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy udziałowcami oraz wspólnikami, przygotowywanie umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami (shareholder agreements).
  • Pomoc w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek handlowych, podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki. Konstruowanie programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej (opcje menadżerskie).

Istotne projekty kancelarii w zakresie prawa spółek:

  • kompleksowa obsługa procesu restrukturyzacji organizacyjno-prawnej wiodącego dystrybutora prasy i artykułów FMCG obejmującą utworzenie od podstaw nowej struktury organizacyjnej i opracowaniem nowego statutu spółki oraz stałe doradztwo organom tej spółki we wszystkich podejmowanych przez nie decyzjach;
  • doradztwo w procesie restrukturyzacji podatkowej wiodącego dystrybutora prasy i artykułów FMCG – obsługa przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawierającego znaki towarowe o szacowanej wartości ok. 250 mln PLN;
  • nadzór prawny nad procesem wycofania akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych i przywrócenia akcjom formy materialnej.
Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

prof.UAM dr hab. Maciej Mataczyński

maciej.mataczynski@smmlegal.pl