Pro Bono

WYDAWNICTWO ŚWIĘTY WOJCIECH

Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski, szef Departamentu Prawa Własności Intelektualnej SMM Legal doradzał w 2017 r. Wydawnictwu Święty Wojciech w przedmiocie prawnoautorskich aspektów opublikowania antologii utworów ks. Jana Ziei (1897-1991) - kapłana znanego z charyzmatycznych kazań i bogatej działalności społecznej.

Więcej 

BIBLIOTEKA KÓRNICKA POLSKA AKADEMIA NAUK

Dział Prawa Własności Intelektualnej SMM Legal kierowany przez prof. UAM dra hab. Rafała Sikorskiego doradza Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk w przedmiocie prawnoautorskich aspektów opublikowania zbioru wspomnień o powstaniu wielkopolskim.

Więcej 

Instytut Tertio Millennio

Instytut powstał w 1996 r. jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II, zawarte w Liście Apostolskim Tertio Millennio Adveniente, do przygotowania się na czas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Zgodnie ze wskazaniami Papieża, czas oczekiwania 

Więcej 

Poznański Chór Chłopięcy

Chór powołany został 1 września 2003 r. jako nowa, samorządowa instytucja kultury. Nowy podmiot utworzono z inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania dla zachowania ciągłości tradycji istnienia zespołu, którego początki sięgają 

Więcej 

Wydawnictwo „W drodze"

Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze” zostało założone w 1981 roku w Poznaniu w celu realizacji dominikańskiej dewizy: „głosić wszystkim, wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby”. Jednym ze 

Więcej