prof. UAM dr hab. Michał Skąpski

dr hab. Michał Skąpski, prof. UAM. Counsel.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, obecnie profesor UAM. W latach 2010-2016 także profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej US. Od 2016 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy powołanej przez Prezesa Rady Ministrów.

Autor ponad 60 publikacji naukowych poświęconych teoretycznym i praktycznym zagadnieniom prawa pracy, indywidualnych stosunków pracy, indywidualnym i zbiorowym stosunkom pracy oraz prawnej regulacji rynku pracy.

Uczestnik indywidualnych i zbiorowych negocjacji nad treścią stosunków pracy i aktów autonomicznego prawa pracy. Ekspert doradzający zarówno pracodawcom, jak i związkom zawodowym w zakresie kształtowania środowiska pracy, wzajemnych uprawnień i rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem prawa pracy.