Publikacje

„Insider list in a capital group”

Autorzy: R. pr. Tomasz Jaranowski, Adrian Rycerski. Artykuł pt. „Insider list in a capital group” w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6/2020, s. 10-17.

Więcej 

„Problematyka stosowania prawa UE w sporach z konsumentami”

Adrian Rycerski.

„Problematyka stosowania prawa UE w sporach z konsumentami” w: Bank Spółdzielczy, nr 2/596, kwiecień-czerwiec 2020, s. 39-40.

Więcej 

„Nowa odsłona dyrektywy CRD – zmiany w zakresie oceny nadzorczej BION”

Wojciech Kapica, Adrian Rycerski.

„Nowa odsłona dyrektywy CRD – zmiany w zakresie oceny nadzorczej BION” w: Bank Spółdzielczy, nr 4/594, październik-grudzień 2019, s. 71-72 .

Więcej 

„Agent emisji obligacji”

Autorzy: dr hab. Tomasz Sójka prof. UAM, Adrian Rycerski.

Artykuł pt. „Agent emisji obligacji” w Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 7(8)/2019, s. 9-18.

Więcej 

„Zmiany w zakresie ochrony obligatariuszy oraz obowiązków emitentów obligacji”

Autorzy: dr hab. Tomasz Sójka prof. UAM, Adrian Rycerski. Artykuł pt. „Zmiany w zakresie ochrony obligatariuszy oraz obowiązków emitentów obligacji” w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 5/2019, s. 2-8.

Więcej 

„Rozporządzenie zmieniające CRR – jedno z największych wyzwań bankowości nadchodzących lat”

Wojciech Kapica, Adrian Rycerski.

„Rozporządzenie zmieniające CRR – jedno z największych wyzwań bankowości nadchodzących lat” w: Bank Spółdzielczy, nr 3/593, lipiec-wrzesień 2019, s. 78-79.

Więcej 

„Dyrektywa zmieniająca CRD – motywy nadchodzących zmian”

Wojciech Kapica, Adrian Rycerski.

„Dyrektywa zmieniająca CRD – motywy nadchodzących zmian” w: Bank Spółdzielczy, nr 3/593, lipiec-wrzesień 2019, s. 80-81

Więcej 

„Cenotwórczość i precyzyjność informacji o sporze sądowym – rozważania na gruncie art. 7 rozporządzenia MAR”

Adrian Rycerski. Artykuł pt. „Cenotwórczość i precyzyjność informacji o sporze sądowym – rozważania na gruncie art. 7 rozporządzenia MAR” w: Przegląd Prawa Handlowego, nr 4/2019, s. 11-17;

Więcej 

„Silne uwierzytelnianie oraz wspólne i bezpieczne otwarte standardy komunikacji – PSD2”

Wojciech Kapica, Adrian Rycerski.

„Silne uwierzytelnianie oraz wspólne i bezpieczne otwarte standardy komunikacji – PSD2” w: Bank Spółdzielczy, nr 1/591, styczeń-marzec 2019, s. 21-23

Więcej 

„Własny zamiar wywołania cenotwórczego zdarzenia w świetle definicji informacji poufnej”

Adrian Rycerski.

Artykuł pt. „Własny zamiar wywołania cenotwórczego zdarzenia w świetle definicji informacji poufnej” w: Przegląd Prawa Handlowego, nr 1/2018, s. 53-58.

Więcej 

„Regulacja MiFID II i jej wpływ na działalność podmiotów z sektora energetycznego”

Autorzy: Kinga Dziennik - Marciniak , Adrian Rycerski.

Artykuł pt. „Regulacja MiFID II i jej wpływ na działalność podmiotów z sektora energetycznego”, Rynek Energii, 1/2018, s. 79-86.

Więcej 

Adrian Rycerski - Charakter prawny uchwał zgromadzenia obligatariuszy

w: Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, nr 9/2017, s. 102-117

Więcej 

„(De)penalizacja nadużyć na rynku w kontekście stosowania rozporządzenia MAR i dyrektywy MADII”

W kwietniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł, współautorstwa asystenta SMM Legal – Adriana Rycerskiego oraz mgr. Macieja Pająka pt. „(De)penalizacja nadużyć na rynku w kontekście stosowania rozporządzenia MAR i dyrektywy MAD II” (4/2017, s. 34-39).

Więcej 

„Akcje wielogłosowe w spółce publicznej”

Adrian Rycerski.

Artykuł pt. „Akcje wielogłosowe w spółce publicznej” w: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, nr 6/2016, Poznań;

Więcej 

Zasady wyznaczania składu orzekającego w świetle bezwzględnych przyczyn odwoławczych

Adrian Rycerski.

Artykuł pt. „Zasady wyznaczania składu orzekającego w świetle bezwzględnych przyczyn odwoławczych” w: Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny. Prawo sądowe. P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 349-360.

Więcej