PublikacjeOtfried Höffe - etyka prawa i państwa, w: J. Zjadło (red.), Przyszłość dziedzictwa.

Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa. Współczesna filozofia prawa, t. II, Gdańsk 2008, s. 104-134.

Więcej 

O dwóch próbach transcendentalnego uzasadnienia praw człowieka

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 3, s. 153-171.

Więcej