SMM LEGAL PARTNEREM GENERALNYM KONKURSÓW W RAMACH KONGRESU ENVICON WATER

W dniach 10 - 11 maja 2016 r. w Bydgoszczy odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowego Kongresu Branży Wod-Kan ENVICON Water. To prestiżowe wydarzenie stało się okazją do przedyskutowania rozwiązań i strategii w gospodarce wodno-ściekowej w kraju oraz oczekiwań Unii Europejskiej wobec Polski.

Podczas kilku paneli dyskusyjnych, w tym z udziałem partnera SMM Legal dra Jędrzeja Bujnego, przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu poruszyli kluczowe tematy i omówili najważniejsze problemy branży. Założeniem organizatorów miało być stworzenie tematycznej imprezy dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej jako platformy do wymiany doświadczeń oraz wypracowanie wspólnej strategii działań, którą Polska będzie wdrażała w najbliższych latach. Kancelaria SMM Legal była Partnerem generalnym organizowanych przy okazji kongresu ogólnopolskich konkursów dedykowanych branży wod-kan: „Inwestycja roku 2015 WOD-KAN” oraz „Manager roku 2015 WOD-KAN”.

Wróć