Umowy dotyczące jurysdykcji na tle konwencji haskiej z 30 czerwca 2005 r.

Przegląd Prawa Handlowego 2009, Nr 10, s. 49-58.

Wróć