Weronika Wójcik

Weronika Wójcik. Assistant.

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od początku studiów, praktykując w poznańskich kancelariach prawnych oraz jako wolontariuszka Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Interesuje się prawem spółek handlowych oraz prawem konkurencji. 

Posługuje się językiem angielskim, zna również podstawy języka niemieckiego.