Własność intelektualna, prawo konkurencji

Kancelaria oferuje wysokiej klasy doradztwo prawne i procesowe w zakresie własności intelektualnej i prawa konkurencji. ZespółKancelarii tworzą specjaliści w dziedzinie własności intelektualnej i prawa konkurencji, zajmujący się tą problematyką zarówno zawodowo jak i naukowo. Bogate doświadczenie naszego Zespołu sprawia, że jesteśmy w stanie zająć się najbardziej skomplikowanymi stanami prawnymi i zaoferować kreatywne rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta. Różnorodność spraw, którymi zajmują się nasi prawnicy świadczyzaś o potencjale i innowacyjności w podejściu do problemów związanych z własnością intelektualną i prawem konkurencji.

W zakresie własności intelektualnej specjalizujemy się między innymi w:

 • doradztwie w zakresie strategii ochrony własności intelektualnej w działalności przedsiębiorców zarówno w Polsce, jak i za granicą,
 • doradztwie w zakresie instrumentów ochrony informacji poufnych, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • sporządzaniu i negocjowaniu umów o przeniesienie praw własności intelektualnej (np. patentów, znaków towarowych, majątkowych praw autorskich);
 • opiniowaniu i sporządzaniu umów bądź postanowień umownych w zakresie ochrony własności intelektualnej (tzw. IP clause);
 • sporządzaniu i negocjowaniuumów licencyjnych,
 • wieloaspektowym doradztwie w zakresie transferu technologii,
 • reprezentujemy w sporach o naruszenie praw autorskich oraz praw pokrewnych, patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych;
 • reprezentujemy w sporach przed organami unijnymi (OHIM) w przedmiocie rejestracji wspólnotowych znaków towarowych,
 • reprezentujemy w sporach o ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.

 
W zakresie prawa konkurencji:

 • przeprowadzamy audyty prawne, w tym audyty umów w zakresie zgodności z prawem konkurencji, w szczególności w zakresie zgodności systemów rabatowych z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi,
 • sporządzamy i opiniujemy systemy AntitrustCompliance;
 • opiniujemy funkcjonujące u przedsiębiorców praktyki i politykihandlowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawa konkurencji;
 • opiniujemy zgodność przekształceń podmiotów gospodarczych i inwestycji w świetle przepisów dotyczących kontroli koncentracji,
 • identyfikujemy i niwelujemy zagrożenia związane z dominującą pozycją rynkową przedsiębiorcy,
 • oferujemy pomoc prawną w zakresie zagadnień dotyczących oceny planowanych akcji reklamowych w świetle prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • doradzamy w zakresie ochrony przedsiębiorców przed działaniami stanowiącymi nieuczciwą konkurencję,
 • prowadzimy postępowania przed krajowymi i unijnymi  organami ochrony konkurencji;
 • reprezentujemy strony sporów z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji,
 • doradzamy i prowadzimy spory w zakresie ochrony i nieuprawnionego wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa.
Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

dr hab. Rafał Sikorski LL.M.

rafal.sikorski@smmlegal.pl