Wojciech Koźmiński

Wojciech Koźmiński. Assistant.

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach wymiany międzynarodowej studiował również prawo na University of Malta. Odbył praktyki w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Interesuje się prawem karnym oraz wybranymi aspektami prawa cywilnego, w szczególności zagadnieniem dóbr osobistych.  

Biegle posługuje się językiem angielskim, zna również podstawy języka niemieckiego i rosyjskiego.