Wojciech Koźmiński

Wojciech Koźmiński. Associate.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował również prawo na University of Malta. Odbył praktyki w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Współpracę z SMM Legal rozpoczął w czasie studiów pracując w obu poznańskich biurach kancelarii. Od stycznia 2020 r. wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w szczególności sprawami z zakresu prawa budowlanego, badaniami due dilligence, analizą i regulacją stanu prawnego nieruchomości, a także zagadnieniami związanymi z postępowaniem administracyjnym, prawem wodnym i ochrony środowiska.

Interesuje się prawem administracyjnym oraz wybranymi aspektami prawa cywilnego.

Biegle posługuje się językiem angielskim, zna również podstawy języka niemieckiego i rosyjskiego.