Wojciech Krysztofik

Wojciech Krysztofik. Associate.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych w Białymstoku, Olsztynie i Warszawie.

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, prawa energetycznego, prawa gospodarczego oraz prawa spółek handlowych. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu stałej obsługi gospodarczej spółek prawa handlowego obejmującej m.in. przygotowywanie i negocjacje kontraktów handlowych, w tym umów inwestycyjnych, tworzenie dokumentów korporacyjnych spółek, doradztwo prawne dla Zarządów spółek kapitałowych.  Reprezentuje Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.