Wojciech Kucharski

Wojciech Kucharski. Assistant.

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent notariuszy w kancelarii notarialnej oraz jako praktykant w kancelarii prawnej, szczególnie w zakresie obrotu nieruchomościami.

Interesuje się prawem spółek i prawem cywilnym.

Biegle posługuje się językiem angielskim.