Wojciech Rzepiński

Wojciech Rzepiński. Associate.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W czasie studiów był jednym z założycieli Koła Naukowego Teorii i Filozofii Prawa im. Zygmunta Ziembińskiego działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą teorii prawa i filozofii języka. W obszarze jego zainteresowań znajdują się także postępowanie cywilne, prawo papierów wartościowych, prawo bankowe oraz nowe regulacje prawne związane z tzw. czwartą rewolucją przemysłową.

Z Kancelarią SMM Legal współpracuje od 2015 roku zajmując się do tej pory problematyką postępowań sądowych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego oraz wspierając innych prawników w opiniowaniu umów, przygotowywaniu raportów i analiz.