Wojciech Rzepiński

Wojciech Rzepiński. Assistant.

Student prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Członek-założyciel i Prezes Koła Naukowego Teorii i Filozofii Prawa im. Zygmunta Ziembińskiego działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz zagadnień z teorii i filozofii prawa interesuje się także prawem karnym, prawem energetycznym i prawem papierów wartościowych. W przyszłości chciałby zająć się także publicznym prawem gospodarczym.

Posługuje się językiem angielskim, zna także podstawy języka niemieckiego.