Wojciech Sikorski

Wojciech Sikorski. Radca prawny. Partner.

Absolwent Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny. Już w czasie studiów zaangażowany w samodzielne doradztwo spółkom handlowym; doświadczenie zdobywał również współpracując z jedną z większych kancelarii prawnych w Wielkopolsce, specjalizującej się w prawie bankowym i rynku kapitałowego.

Od 2010 r. związany z obsługą prawną prywatyzacji „RUCH” S.A., między innymi w zakresie aspektów prawnych restrukturyzacji sieci sprzedaży, transportu i logistyki (w tym najmu wielkopowierzchniowego), handlu hurtowego, w tym OTC, reklamy i marketingu, jak też reprezentacji podczas negocjacji z kontrahentami i przeciwnikami procesowymi. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania obsługą prawną dużych spółek, w tym również dochodzeniem roszczeń. Od 2013 r. likwidator spółki akcyjnej należącej do grupy kapitałowej jednego z klientów Kancelarii.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, prawie konkurencji, prawie konsumenckim oraz prawie autorskim. Współpracował przy tworzeniu komentarza do ustawy o ofercie publicznej.

Mówi biegle w języku angielskim.