Wojciech Stawnicki

Wojciech Stawnicki. Associate.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Słuchacz Szkoły Prawa Brytyjskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Cambridge. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach prawnych, dziale prawnym grupy kapitałowej z branży FMCG oraz Ministerstwie Rozwoju.

Wielokrotny stypendysta stypendium naukowego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych studentów. W toku studiów aktywnie zaangażowany w społeczność akademicką i naukową.

W zakresie jego zainteresowań znajduje się prawo cywilne oraz prawo gospodarcze i handlowe, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego.

Posługuje się  językiem angielskim.