Wydawnictwo „W drodze"

Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze” zostało założone w 1981 roku w Poznaniu w celu realizacji dominikańskiej dewizy: „głosić wszystkim, wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby”. Jednym ze sposobów głoszenia jest oficyna wydawnicza oraz miesięcznik. Wydawnictwo publikuje obecnie ok. 40 nowych tytułów rocznie. Większość publikacji dotyczy tematyki: duchowość, teologia, psychologia i wiara, ekumenia, nauczanie społeczne Kościoła.

Miesięcznik „W drodze” wydawany jest przez polskich dominikanów od 1973 roku.

Wróć